Κριμπάς, Ηλίας Δ.

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΚΡΙΜΠΑΣ, ΗΛΙΑΣ Δ. - χ.χ - 15 σ.

Παρατηρήσεις: Ανάτυπο αρ. εγγρ. 5943 Απογραφή Μάρτιος 1995


Οικονομική ανάπτυξη

330
Koha by