ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑ 1960 - 12 σ.

Αριθ. εγγρ. 60511, 60512 Απογραφή Φεβρουάριος 1995 Απογραφή Οκτώβριος 2003


Οργανισμοί--Ελλάδα
Καταστατικά

060
Koha by