ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΘΗΝΑ 1978 - 72 σ.

αρ. εγγρ. 6055 Απογραφή Οκτώβριος 1996 Απογραφή Οκτώβριος 2003


Οργανισμοί--Ελλάδα

060
Koha by