Τζάρτζανος, Ζήσιμος Α.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ / ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ, ΖΗΣΙΜΟΣ Α. - χ.χ - 15 σ.

Παρατηρήσεις: Ανάτυπο 5004/1 5004/2 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Υγειονομικά κτίρια
Κτιριολογία

725
Koha by