Φατούρος, Δημήτρης Α. (1928- )

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : ΕΝΑΣ ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ / ΦΑΤΟΥΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. - ΑΘΗΝΑ 1959 - 9 σ.

αρ. εγγρ. 5009 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Αθλητικά κτίρια
Κτιριολογία

725
Koha by