Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν. (1900-1981)

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ / ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ν. - ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1961 - (χ.σ.)

αρ. εγγρ. 6237 Απογραφή Σεπτέμβριος 1996
Koha by