Κασιμάτης, Γρηγόρης Π. (1906- )

ΤΟ ΔΙΔΑΓΜΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ / ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ. - ΑΘΗΝΑ 1966 - (χ.σ.)

αρ. εγγρ. 6239 Απογραφή Σεπτέμβριος 1996
Koha by