ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ : ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΞΕΝΩΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1981 - 302 σ.

Παρατηρήσεις: Βιβλιοκρ.: Χρ. αισθ. 1982-83, 21-22, σ.236-237 αρ. εγγρ. 5019 Απογρ. Δεκ. 95


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα
Αρχιτεκτονική κατοικιών--Ελλάδα
Ξενοδοχεία

728.495
Koha by