Αραβαντινός, Αθανάσιος Ι. (1932- )

ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΩΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΝ / ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Α. - ΑΘΗΝΑ 1968 - 14 σ.

αρ. εγγρ. 5022 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Πολεοδομία
Οικισμοί
Αρχιτεκτονική--Μ. Βρετανία

711.4
Koha by