Αραβαντινός, Αθανάσιος Ι. (1932- )

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ / ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Α. - ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1968 - 16 σ.

αρ. εγγρ. 5023 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Πολεοδομία--Ελλάδα
Χωροταξία
Οικισμοί
Βιομηχανία

711.4
Koha by