Μιχελής, Παναγιώτης Α. (1903-1969)

Η Αγια - Σοφιά / Π. Α. Μιχελής. - δ' έκδοση - Αθήνα Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή 2006 - 71 σ. εικ., σχεδ. 24 εκ.

φωτογρ. ανατύπωση από την γ' έκδοση

9607588096


Αγία Σοφία
Αρχιτεκτονική--Βυζαντινή
Αρχιτεκτονική--Εκκλησιαστική
Αισθητική--Βυζαντινή
Κωνσταντινούπολη

726
Koha by