Ζερβός, Π.

ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓ. ΖΕΡΒΟΥ / ΖΕΡΒΟΣ, Π. - ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1949 - 20 σ.

αρ. εγγρ. 6350 Απογραφή Σεπτέμβριος 1996
Koha by