Αραβαντινός, Αθανάσιος Ι. (1932- )

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Α. - ΑΘΗΝΑ 1963 - 13 σ.

Παρατηρήσεις: Ανάτυπο Αρ. εγγρ. 5028 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Πολεοδομία--Ελλάδα
Οικισμοί
Κατοικίες
Αρχιτεκτονική κατοικιών--Ελλάδα

711.4
Koha by