Αυγουστίνος, Άγιος, Επίσκοπος Ιππώνος (354-430)

ΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ. Τεύχος πρώτον / ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, ΑΓΙΟΣ; ΔΑΛΕΖΙΟΣ, Ανδρέας. - ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 1930 - 190 σ.

αρ. εγγρ. 6433/1, 6433/2 Απογραφή Μάϊος 1995


Χριστιανικά κείμενα
Φιλοσοφία--Χριστιανική
Φιλοσοφία--Μεσαιωνική

220
Koha by