Μυλωνάς, Παύλος Μ. (1915-2005)

TWO MIDDLE-BYZANTINE CHURCHES ON ATHOS / MYLONAS, P. M. - ATHENES 1981 - reprint, 30 p., 32 figs

αντ. 6557 ανάτυπον από Actes du XVe Congres International d'Etudes Byzantines, Athenes-1976, II: Art et Archeologie, Communications, pp.545-574 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Αρχιτεκτονική--Εκκλησιαστική
Αρχιτεκτονική--Βυζαντινή
Μοναστήρια--Άγιον Όρος
Ανακοινώσεις & Διαλέξεις

726
Koha by