Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921- )

Quellenuntersuchungen zum Leben und zur Politik des Anytos von Athen : Ein Beitrag zum Sokrates-Prozess / A. N. Zoumpos. - [Αθήνα] [χ. ε.] [1976] - 21 σ. 25 εκ.

Αρ. εγγρ. 6639 (Vol. 1, PT. 1 : Historical background and the early years of the century) Απογραφή Φεβρουάριος 1995


Φιλόσοφοι--Αρχαίοι
Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία

180
Koha by