Μπενάκης, Λίνος Γ. (1928- )

Εργογραφία Ιωάννου Ν. Θεοδωρακοπούλου / Λίνος Γ. Μπενάκης. - Αθήνα [χ. ε.] Μάιος 2011 - 22 σ. 24 εκ. - Τετράδια εργασίας / Λίνος Γ. Μπενάκης 4 .

'Εκδοση εκτός εμπορίου

Δωρεά του συγγρ. κ. Λ. Μπενάκη, Ιούν. 2011

Περιλαμβάνει εργογραφία (σσ. 5-22)

Περιεχόμενα: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα / Εργογραφία / Τα περιεχόμενα του τόμου "Δεσμός", αφιέρωμα στον Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο


Θεοδωρακόπουλος- Ιωάννης Ν. (1900-1981)


Φιλοσοφία--Ελληνική--Σύγχρονη

190
Koha by