Κονδύλης, Παναγιώτης (1943-1998)

Η κριτική της μεταφυσικής στη νεότερη σκέψη : Από τον Χέγκελ και τον Νίτσε ως τον Χάιντεγκερ και τον Βίττγκενστάϊν / Παναγιώτης Κονδύλης; μετάφραση Μιχάλης Παπανικολάου. - ολοκληρωμένη έκδοση - Ηράκλειο Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2012 - 317σ. 23εκ. - Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη / υπεύθυνος σειράς Θάνος Σαμαρτζής 4Β .

Τίτλος πρωτοτύπου: Die neuzeitliche metaphysikkritik

Περιεχόμενα: Η πορεία της κριτικής της μεταφυσικής στον 19ο και 20ό αι.

9789605243715 (set) 9789605243739


Μεταφυσική
Φιλοσοφία--Ιστορία
Φιλοσοφία--Σύγχρονη

110
Koha by