Παπαθανασόπουλος, Βασίλειος Κ.

ΑΝΤΙΗΧΗΤΙΚΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΧΩΡΟΥ / ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Β. Κ. - ΑΘΗΝΑ ΠΥΡΣΟΣ 1940 - 259 σ.

Απογρ. Νοέμβρ. 95


Αρχιτεκτονική--Ακουστική
Οικοδομική & Οικοδομές

729
Koha by