Παπαθανασόπουλος, Βασίλειος Κ.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ / ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Β. Κ. - ΑΘΗΝΑ 1947 - 30 σ.

αρ. εγγρ. 5065 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Αρχιτεκτονική--Ακουστική
Θέατρο--Ελληνικό--Αρχαίο
Αρχιτεκτονική--Αρχαία Ελληνική

729
Koha by