Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.)

Poetique / Aristote; texte etabli et traduit par J. Hardy. - Paris Les belles lettres 1932 - 99 σ. 21 εκ. - Collection des Universites de France : publiee sous le patronage de l'Association Guillaume Bude .

Αρχαιοελληνικό πρωτότυπο κείμενο στη δεξιά σελίδα και γαλλική μετάφραση στην αριστερή σελίδα.

Ιδιόχ. σημ. "Π. Μιχελής 34"

Περιλαμβάνει ευρετήριο (σσ. 91-99)


Γραμματεία--Αρχαία ελληνική
Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία
Αισθητική--Αρχαία Ελλάδα
Ποιητική--Κλασική

880
Koha by