Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921- )

VARIA HERACLITEA / ZOUMPOS, A. N. - ATHENS 1961 - 10 p.

τ. 71521 71522 Απογραφή Φεβρουάριος 1995 Απογρ. Νοέμβρ. 2003


Ηράκλειτος (π. 540-π. 480)


Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία
Φιλόσοφοι--Αρχαίοι
Φιλοσοφία--Προσωκρατική

180
Koha by