Ζέπος, Παναγιώτης Ι.

DIE BYZANTINISCHE JURISPRUDENZ ZWISCHEN JUSTINIAN UND DEN BASILIKEN / ZEPOS, P. J. - MUNCHEN 1958 - 27 p.

αρ. εγγρ. 7182 Απογραφή Αύγουστος 1996


Δίκαιο--Βυζαντινό
Βυζαντινή Αυτοκρατορία--Ιστορία

340.5
Koha by