Μιχελής, Παναγιώτης Α. (1903-1969)

Αρχιτεκτονικαί μελέται / Π. Α. Μιχελής. - Αθήνα [χ.ε.] [1965] - [χ.σ.] 62 α/μ εικ. 25 x 24 εκ.

Απογρ. Μάιος 1997


Αρχιτέκτονες--Έλληνες
Αρχιτεκτονικά σχέδια
Αρχιτεκτονική σύνθεση

720.9495
Koha by