Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921- )

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ / ΖΟΥΜΠΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. - ΑΘΗΝΑ 1957 - ανάτυπο, σελ. 69-87

αρ. εγγρ. 7415/1, 7415/2, 7415/3 Ανάτυπο:"Πλάτων", τ. 9:Α'(1957), 69-87 Απογρ. Φεβρ. 1995 Απογρ. Νοέμ. 2003


Ηράκλειτος (π. 540-π. 480)


Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία
Φιλόσοφοι--Αρχαίοι
Βιβλιογραφία
Φιλοσοφία--Προσωκρατική

180
Koha by