Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921- )

ΗΛΕΙΑΚΑ ΦΙΛΟΣΟΦΗΜΑΤΑ. Α': Πύρρωνος του Ηλείου: Γνωσιολογικά, Β': "Αγραπτα Νόμιμα" παρ'Ιππία τω Ηλείω / ΖΟΥΜΠΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. - ΑΘΗΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1961 - ανάτυπο, 10 σ.

αρ. εγγρ. 7417/1 (ιδιόχειρη αφιέρ. του συγγρ., 5.4.1962) , 7417/2, 7417/3 Ανάτυπο: "Πελοποννησιακά", τ. Ε' (1961), 190-199 Απογραφή Φεβρ. 1995 Απογρ. Νοέμβρ. 2003


Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία
Γνωσιολογία
Δίκαιο--Αρχαίο

180
Koha by