Μαριδάκης, Γεώργιος Σ.

Ο νόμος του Θεμιστοκλέους περί θαλασσίου εξοπλισμού / Γεωργίου Σ. Μαριδάκη. - Αθήναι 1963. - 46 σ.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε πρώτη φορά γαλλικά στον τιμητικό τόμο Studi in onore di Biondo Biondi (Milano, 1963). Η ελληνική δημοσίευση είναι αναθεωρημένη.


Ελλάδα--Ιστορία--Αρχαία (έως το 323 μ.Χ.)
Ελλάδα--Ιστορία --Περσικοί πόλεμοι (490-479 π.Χ.)
Δίκαιο--Αρχαίο

938
Koha by