Μέγας, Γεώργιος Α. (1893-1976)

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΑΣ / ΜΕΓΑΣ, Γεώργιος Α. - ΑΘΗΝΑ 1962 - ανάτυπο, 10 σ.

αρ. εγγρ. 5087 ανάτυπο: Λαογραφία 20 (1962), 293-302 Απογρ. Δεκ. 1995


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα
Οικοδομική & Οικοδομές

728.495
Koha by