Παγανέλης, Σπυρίδων (1852-1933)

ΔΕΛΦΟΙ / ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ. - ΑΘΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΘΗΝΑΙ 1909 - 121 σ.

αρ. εγγρ. 7464 Απογραφή Ιούλιος 1996

7464


Αρχαιολογία--Ελλάδα
Δελφοί

938
Koha by