Τζελέπης, Πάνος-Νικολής (1894-1976)

L' architecture populaire grecque / par P. N. Djelepy. - Bruxelles (89, rue Belliard) Περιοδικό "La Maison" 1952 - 10 σ. α/μ εικ., σχέδ. 30 εκ.

Ανάτυπο από το τεύχος Octobre 1952, χ.σ.

Απογρ. Νοέμβρ. 95


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα

728.495
Koha by