Πετρόπουλος, Ηλίας (1928-2003)

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ Ν. - ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1965 - 46 σ.

αρ. εγγρ. 7557 Απογραφή Απρίλιος 1995


Αστρονομία

500
Koha by