ΑΘΗΝΑΙΟΝ : ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1946 - 1956 - ΑΘΗΝΑ 1957 - 109 σ.

Αριθ. εγγρ. 7565 Απογραφή Φεβρουάριος 1995


Οργανισμοί--Ελλάδα

060
Koha by