Πασαδαίος, Αριστείδης Α. (1912- )

Η ΛΑΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ / ΠΑΣΑΔΑΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ. - ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1973 - 78 σ.

αρ. εγγρ. 5099 Απογρ. Δεκ. 95


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα

728.495
Koha by