Μέγας, Γεώργιος Α. (1893-1976)

Η ΛΑΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ / ΜΕΓΑΣ, Γεώργιος Α. - ΑΘΗΝΑ 1940 - ανάτυπο, 29 σ., εικ.

αρ. εγγρ. 5111 ανάτυπο: Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου 1940 Απογρ. Δεκ. 1995


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα
Κατοικίες
Λήμνος

728.495
Koha by