Πασαδαίος, Αριστείδης Α. (1912- )

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ / ΠΑΣΑΔΑΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ. - ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1973 - 78 σ.


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα
Αρχιτεκτονική κατοικιών--Ελλάδα
Ελληνικά νησιά

728.495
Koha by