Μαρτίνος, Αθανάσιος

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, 1ος τόμος (Α-ΑΚΩΜΑΖΩΝ) / ΜΑΡΤΙΝΟΣ, Αθανάσιος. - Αθήνα ΜΑΡΤΙΝΟΣ 1962 - 3 τ.

αρ. εγγρ. 7743 Η βιβλιοθήκη έχει τους 3 από τους 12 τόμους Απογρ. Φεβρ. 1995 καταχώρηση κατά τόμους Μάρτ. 2004


Θρησκεία
Ηθική
Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά

200
Koha by