Αντωνιάδης, Γεώργιος Α.

Τριάντα πέντε αιώνες ελληνικής ιστορίας / Γεωργίου Α. Αντωνιάδη; Σ. Ι. Δοανίδου. ; Γεωργ. Ευγ. Ζαλοκώστα - [Αθήνα] [χ.ε.] 1955 - 44 σ. 25 εκ.

Απογρ. Ιούλ. 1996


Ελλάδα--Ιστορία--323 μ.Χ. έως σήμερα
Ελλάδα--Ιστορία--Αρχαία (έως το 323 μ.Χ.)

949.5
Koha by