Μέγας, Γεώργιος Α. (1893-1976)

Η λαϊκή κατοικία της Δωδεκανήσου / Γεωργίου Α. Μέγα. - Αθήναι [Υπουργείον Ανοικοδομήσεως] 1949 - 60 σ. 36 α/μ εικ. και σχέδ., 16 πίν. εκτός κειμένου 25 εκ.

Ανάτυπο από τον Β' τόμο της μελέτης "Η Δωδεκάνησος: Το οικιστικό και πλαστικό πρόβλημα" (Αθήναι: Υπουργείον Ανοικοδομήσεως, 1949, "Σειρά εκδόσεων του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως", αρ. 22)

Απογρ. Δεκ. 1995


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα
Κατοικίες
Δωδεκάνησα

728.495
Koha by