Λάσκαρης, Κίμων Θ.

ΙΛΙΣΟΣ / ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΚΙΜΩΝ Θ. - χ.χ - 11 σ.

Παρατηρήσεις: Ανάτυπο Απογρ. Νοέμβρ. 95 αρ. εγγρ. 5117

5117


Αρχιτεκτονική κατοικιών--Ελλάδα
Πολεοδομία--Αθήνα
Κτιριολογία

711.4
Koha by