Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. (1927- )

ΤΑ ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΑ ΤΗΣ ΝΔ ΕΥΒΟΙΑΣ / ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Π.Θ. 1982 - 478 σ.

αρ. εγγρ. 5121 Απογρ. Δεκ. 95


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα
Κατοικίες
Εύβοια
Ελληνικά νησιά

728.495
Koha by