Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. (1927- )

ΤΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ / ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Π.Θ. 1964 - 250 σ.


Αρχιτεκτονική κατοικιών--Ελλάδα
Σιάτιστα
Αρχοντικά
Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα

728.495
Koha by