Μαλέας, Κωνσταντίνος (1879-1928)

ΕΙΚΟΝΕΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ / ΜΑΛΕΑΣ, Κ. - ΑΘΗΝΑ ΣΙΔΕΡΗΣ 1929 - 55 σ.

αρ. εγγρ. 5130 Απογρ. Δεκ. 95


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα

728.495
Koha by