Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. (1927- )

Η ΠΑΛΗΑΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ / ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. - ΑΘΗΝΑ 1962 - 291 σ.

αρ. εγρ. 5133 Απογρ. Δεκ. 95


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα
Οικισμοί
Αίγινα
Ελληνικά νησιά

728.495
Koha by