Μυλωνάς, Παύλος Μ. (1915-2005)

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ / ΜΥΛΩΝΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ Μ. - Αθήνα 1972 - ανάτυπα, 49 σ., εικ.

αρ. εγγρ. 5148 ανάτυπα από: - Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, τεύχ. 675 (11.3.1972), - P. Vago, "Doctrines: Chronologie", L'architecture d'aujourd'hui", No. 158 (oct.-nov. 1971) - Δ. Βασιλειάδης, "Η αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου της Πάρνηθος", Ζυγός, τεύχ. 99-100 (Φεβρ.-Μάρτ. 1964), 56-68 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Ξενοδοχεία
Κτιριολογία
Αρχιτεκτονική--Ελλάδα

725
Koha by