Χριστόπουλος, Γεώργιος Α.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΣΤ' : ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗ (30 π.Χ. - 324 μ.Χ.) / ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος Α. - Αθήνα ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 2000 - 656 σ., εικ., βιβλιογρ., ευρετ. (17 τ.)

αρ. εγγρ. 18659 Μάι. 2005 αγορά Μάιος 2005 καταχώρηση

9602131020


Ελλάδα--Ιστορία--323 μ.Χ. έως σήμερα
Ελληνισμός--Αρχαιότητα
Ρώμη--Ιστορία--Αρχαία
Πολιτισμός--Ελληνικός
Θρησκεία--Αρχαία Ελλάδα

949.5
Koha by