Μυλωνάς, Παύλος Μ. (1915-2005)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ : ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ / ΜΥΛΩΝΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ Μ. - ΑΘΗΝΑ 1963 - 214 σ. ; 91 εικ

Παρατηρήσεις: Βιβλιοκρ.: Χρ. αισθ. 1964-65, 3-4, σ.147 αρ. εγγρ. 5180 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Αρχιτεκτονική--Σύγχρονη
Αρχιτεκτονική--Ιστορία

724
Koha by