Βασιλείου, Ι.

Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΛΕΚΟΡΜΠΥΖΙΕ ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ / ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι. - ΑΘΗΝΑ 1953 - 78 σ.

αρ. εγγρ. 5181 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Le Corbusier (ψευδώνυμο του Ch.-E. Jeanneret-Gris) (1887-1965)


Αρχιτεκτονική κατοικιών
Αρχιτέκτονες--Μελέτες & Κριτική

720.9
Koha by