ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΝΗΜΗΣ Ι.Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1993 - 97 σ.

αρ. εγγρ. 16059 Απογραφή Δεκέμβριος 1996


Θεοδωρακόπουλος- Ιωάννης Ν. (1900-1981)


Φιλόσοφοι--Σύγχρονοι

190
Koha by