Κυδωνιάτης, Σόλων Π. (1906-2001)

ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΤΙΝΑ / ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΣΟΛΩΝ Π. - χ.χ - 15 σ.

αρ. εγγρ. 5231 Απογραφή Μάϊος 1995


Πολεοδομία--Αθήνα

711.4
Koha by