Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν. (1900-1981)

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΤΕΣΙΟΥ / ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ν. - ΑΘΗΝΑ 1950 - 16 σ.

Παρατηρήσεις: Ανάτυπο αρ. εγγρ. 5275 Απογραφή Φεβρουάριος 1995


Φιλοσοφία--Σύγχρονη
Ανακοινώσεις & Διαλέξεις

190
Koha by